събота, 20 август 2011 г.

Никой път не пресича вече другия

Там, където двама срещна любовта,
всеки прави своя кръг
и сега самотен бърза към дома,
няма вече кръстопът.


Там, където пътищата ни се кръстосаха,
никой път не пресича  другия.
Каквото преди беше кръстовище,
сега е просто едно кръгово.


 Gerhard Feil, www.gegge.de

1 коментар: