събота, 24 януари 2015 г.

***

                               © Brad Grove Photography 

Колкото по-самотно стои едно дърво, толкова повече внимание му се оказва, което, за съжаление, не може да се каже за хората.
Karl Miziolek

неделя, 18 януари 2015 г.

Дъждовни облаци

                                             ©Anna Silivonchik

Мрачно е навън
тежки облаци са надвиснали
дъжд удря по прозорците

Така ми се иска
да изобретя един
собствен рай
във който грее слънце 
и всички са щастливи

Във който ти си при мен
и нашата любов е лека
като летният вятър

Gerhard

четвъртък, 8 януари 2015 г.

На една приятелка

                                      ©Anna Silivochik

Твоята душа, приятелко,
е един пейзаж
от вятър и облаци.

Твоят копнеж -
безкраен, като морето.

Кажи ми, приятелко,
какъв цвят имат мечтите ти...

Gerhard 
 


събота, 3 януари 2015 г.

Антиномия на времето на живота

                                                ©Duy Huynh


Времето на живота само по себе си
няма нито смисъл, нито полза.
Смисъл и полза то получава
чрез смислено използване.

Времето на живота само по себе си
не е нито безсмислено, нито безполезно.
Безсмислено и безполезно  то става
чрез смислено неизползване.

Времето на живота само по себе си
такова въобще не може го да има.
Без теб то би било само време,
но не и живот.

Оригиналът на Gerhard Feil:
Antinomie der Lebenszeit

Die Lebenszeit allein für sich
hat weder Sinn noch Nutzen.
Sinn und Nutzen erhält sie erst
durch sinnvolles benutzen.

Die Lebenszeit allein für sich
ist weder sinn- noch nutzlos.
Sinn- und nutzlos wird sie erst
durch sinnloses nicht nützen.


Die Lebenszeit allein für sich
die kann es gar nicht geben
Ohne dich wäre sie nur Zeit

– aber noch kein Leben.