събота, 17 март 2018 г.

Цветна поема

Животът се съвзема...

Теменужки - мили дружки!

Игличета - весели момичета!

Цъфнал дрян - сбъднат блян!

Кукуряк - колко си як!

Зюмбюл - you are so beautiful!

Нарциси напъпели - стаята огрели!