понеделник, 10 август 2015 г.

Доказателства

                                                 © Олеся Сержантова
Краят на една любов
никога не е край…
Остават отломки,
мечти, които безпомощно
и безстопанствено блуждаят
в търсене на обяснения.

Остават спомени,
които в безсънни нощи
блъскайки по врати и прозорци
жадуват достъп.

Животът, видян в огледалото
за обратно виждане
е мозайка от срещи,
погрешни пътища  и отново
търсене на думи, които
биха могли да значат нещо,
и напразно чакане на отговор.

Знае ли човек със сигурност
какво е сън и какво действителност
и има ли доказателства за нашето

съществуване?

Gerhard