сряда, 20 януари 2010 г.

Консултант и овчар

Пътува консултант  през планината с колата си и вижда на една тучна алпийска поляна овчар пасе стадо овце. Спрял той и отишъл при овчаря:
- Искаш ли да позная колко са овцете ти? Овчарят се зачудил и му казал:
- Ами добре, давай.
- Да, но ако позная, ти ще ми дадеш една овца за награда, става ли?
- Добре - съгласил се пак овчарят.
Консултантът извадил лаптопа си, пуснал сателитната връзка, снимки от космоса на стадото и т.н. и след малко съобщил:
- Овцете ти са 1328!
- Да, точно толкова са - отвърнал овчарят и консултантът си взел една от стадото, сложил я в багажника. И тъкмо да потегли, овчарят почукал на прозореца на колата:
- А искаш ли аз да позная какъв си ти по професия? И ако позная, ще ми върнеш овцата.
- Добре - съгласил се консултантът.
- Ти си консултант.
- Как позна?
- Ами, първо - идваш, без да съм те викал. Второ, казваш ми нещо, което прекрасно знам - колко са ми овцете. И трето - нищо не разбираш от бизнеса ми, защото вместо овца ми взе кучето.

Няма коментари:

Публикуване на коментар