петък, 10 май 2013 г.

Само един процеп

© Caprice Melo
Вратата се открехна леко
и животът погледна навътрe
искаше да го въвлече
в едно ново приключение
в нова любов, но той се отказа

Твърде късно е, мислеше той
както за много неща 
бе станало много късно
той затвори внимателно вратата
седна и написа по спомени
едно любовно стихотворение

Gerhard

1 коментар:

  1. Thank yоu too foг taking thе time tо leаve an еνaluation, іt гeаlly hеlps other рeoрle in making their
    e-cig purchaѕіng dеcіѕion'! Glad to see you discovered a product that worked for you!

    Also visit my web site; green smoke coupon

    ОтговорИзтриване