понеделник, 13 юни 2011 г.

Чувалът с грижи

Един ден на една жена нейният чувал с грижи и се сторил толкова тежък, че и се струвало, че ще се пречупи под него. Не знаела, как ще продължи да го носи повече. Някога била чула за едно място дълбоко в гората, където има заключена пещера, в която при определени условия може да се отърве от своя чувал с грижи.                                                                                                         
Тя тайно се отправила на път. Не след дълго намерила пещерата. Пред входа и стоял един старец, който любезно я поздравил.
- Искам да оставя при теб моя сак с грижи – помолила го жената.
Старецът я погледнал настойчиво:
- Много хора искат това и могат да го направят тук. Но има едно условие: В тази пещера има много чували с грижи, ти можеш да се отървеш от твоя, само ако вземеш някой друг.
Жената се съгласила и старецът я повел в огромната пещера. Тя с облекчение оставила своя чувал. И опитала да го замени с друг. Втурвала се от чувал към чувал и поглеждала вътре. Разочарована, бързо завързвала отново всеки чувал.След дълго търсене тя отново се прокраднала към своя чувал, нарамила го на гърба си и замислено напуснала пещерата.
 Нейният чувал и се сторил изведнъж толкова лек, че дори не го усещала на раменете си и с лека походка и кураж в сърцето се отдалечила.
И на всеки, на когото му се струвало, че чувалът му с грижи ще го смаже, разказвала за своето преживяване.
Така, както аз сега ви го предавам...
Celine Rosenkind  http://www.wortkarussell.de

Няма коментари:

Публикуване на коментар