петък, 6 август 2010 г.

Попитали група специалисти: „Колко прави 2х2=?”

Инженерът изважда калкулатор, пресмята и накрая обявява: „3,999999999”.
Физикът: величина от порядъка на 1х10 на първа степен.
Математикът се затваря в стаята си цял ден, после пристига с куп хартия и радостно казва: „Проблемът е решим!”
Логикът: „Моля, дефинирайте 2х2 по-прецизно!”
Хакерът влиза в компютъра на NASA и вкарва данните за изчисление.
Психиатърът: „ Не знам, но е добре, че поговорихме за това.”
Счетоводителят затваря първо всички врати и прозорци, оглежда се предпазливо и пита: „ Какъв отговор ви устройва?”
Юристът: „4, но не знам дали ще мине пред съда.”
Политикът: „Не разбирам въпроса Ви.”
Рафинираният SAP-консултант: „Би трябвало да се каже „Колко правят 2х2?” – За решаване препоръчваме нашия User-Exit.”

1 коментар: