събота, 27 юни 2015 г.

Радост

" Трябва да посееш само малко радост
и ще пожънеш много щастие."
Karl Miziolek
Ка2 коментара: