вторник, 4 декември 2012 г.

Как го наричаме

Нежностъ № 128

Нещо, което наричаме природа
и което някои днес познават
само от телевизията

Нещо, което наричаме любов
и което твърде много
са преживели само в киното

Нещо, което наричаме живот
и при което с годините
ставаш все по-самотен

Gerhard 

1 коментар: